روابط عمومی شهرداری ها و اولویت های پیش رو

شهرهای آینده نسبت به آن چیزی که در تفکرات ماست و آن چیزی که در آن زندگی می کنیم از ابعاد مختلف بسیار متفاوت خواهد بود. در آینده تمامی چارچوب های کاری، ساختارهای حرفه ای، قوانین و مقررات، نحوه اداره شهرها و روش های اعمال مدیریت و سایر امور با امروز تفاوت خواهد داشت و شهرداری ها و شوراهای شهر با انتظارات گسترده و متنوع شهروندان، اصناف، ادارات و سازمان ها مواجهند. ضمن اینکه برخی الزامات که هم اکنون در کشور ما در عرصه مدیریت شهری به وضعیت ایده ال خود نرسیده و برخی موضوعات که جدید محسوب می شود، حائز اهمیت است که باید برای تحقق آنها  مطالعات کاربردی انجام شود و شهرداری ها، شوراها، دولت و مجلس به طور گروهی برای اجرایی شدن آنها، کارکنند.

برخی از این موضوعات مهم عبارتست از: توجه به مباحث فرهنگی و اجتماعی، تامین خدمات ورزشی و هنری، ارائه مستمر آموزش های شهروندی با هدف جلب مشارکت شهروندان در برنامه ها، توجه به اقتصاد شهر و مدیریت موثر مالی، شناسائی سرمایه گذاران، شناسائی روش های جدید تامین مالی، استفاده از فناوری هائی که سبب کاهش آلودگی هوا و محیط زیست شود، توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش تقاضا برای سفرهای درون شهری، تحقق شهرهای الکترونیک، اجرای پروژه های عمرانی مطابق یک نظام اجرائی مشخص به همراه رعایت پیوست های مختلف فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی و...،  نوسازی بافت های فرسوده و ناکارامد شهری، مدیریت زیرساخت‌های شهری، حضور موثر در بازار زمین و مسکن، توسعه فضای سبز با توجه به وجود محدودیت ها در تامین زمین و منابع آب، فراهم نمودن زیرساخت ها  برای تولید شغل، توسعه گردشگری شهری.

همچنین با توجه به اینکه در شهرهای بزرگ شاهد ایجاد ناپایداری شهری هستیم باید به طور توامان به  یکسری شاخص ها توجه کرد که برخی از آنها عبارتست از: شاخص‌های اقتصاد شهری پایدار، شاخص‌های زیست‌محیطی و بهداشت شهری، شاخص های حمل و نقل عمومی، شاخص های ایمنی شهری، شاخص های بناهای ایمن و مقاوم، شاخص های مردم سالاری (نظیر: مشارکت شهروندان در فعالیتهای خدمات رسانی اجتماعی به صورت داوطلبانه، عضویت افرادی که احساس می‌کنند می‌توانند در منطقه خودشان تأثیرگذار باشند در شوراهای شهر و محله، انتشار نشریات و راه اندازی سایت هائی با محوریت ارائه آموزش های شهروندی).

روابط عمومی به عنوان یکی از حلقه های وصل حکومت با مردم مسئولیتی خطیر در  تحکیم ارتباط دولت با مردم، شفاف سازی ساز و کارهای اجتماعی، مبادله اطلاعات، تحقق اصل پاسخگویی سازمانها به جامعه، حق کسب اطلاع و نظارت مردم بر عملکرد سازمانها و امور اجرایی کشور و ایجاد روحیه امید در مردم جامعه دارد. از این رو می بایست به طور مستمر در کار بازآموزی، بازسازی و هماهنگ ساختن خود با تحولات و تغییرات اجتماعی در گذر زمان و حرکت در کنار سایر بخش های اجتماعی باشد.

تحقق این مهم، مستلزم تغییر نگرش در رفتار مدیریت های میانی و کلان کشور نسبت به جایگاه و منزلت روابط عمومی از سوئی و همچنین احراز صلاحیتها و توانایی های عمومی، حرفه ای و علمی توسط روابط عمومی هاست؛ زیرا روابط عمومی نه تنها می باید از تحولات زمان خویش تاثیر پذیرد بلکه ضرورت دارد خود به عنوان عامل تحولات و تغییرات مثبت اجتماعی به نحو شایسته ای نقش آفرینی کند و تاثیرگذار باشد.

با قبول موارد فوق می توان ادعا کرد که روابط عمومی شهرداری ها تا دستیابی به جایگاه واقعی خویش فاصله دارند و این فاصله بدون تردید جز از طریق آموزشهای کاربردی، بازآموزی مداوم، کسب تجربه و مهارت، ارتقای توان علمی و حرفه ای، کسب معرفت نسبت به واقعیت های اجتماعی و اگاهی از ابعاد مختلف علوم ارتباطات و مدیریت شهری، حمایت های مدیریتی و داشتن بودجه سالانه مشخص؛ پرشدنی نیست.

خوشبختانه در سالهای اخیر شاهدیم که روابط عمومی شهرداری ها به طور جدی در مسیر حرفه ای شدن و رسیدن به استانداردهای عرصه های ارتباطات، پژوهش در افکار عمومی، فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی؛ در حال گام برداشتن هستند و به طور مستمر در حال ارائه خدمات به عموم شهروندان، مدیران و کارکنان شهرداری ها و سازمان های همکار می باشند و خوشبختانه با این تلاشها و پافشاری بر حضور موثر روابط عمومی در عرصه مدیریت شهری شاهد ارتقای روزافزون جایگاه روابط عمومی و پذیرفته شدن آن به عنوان یک ضرورت از سوی مدیران و کارکنان شهرداریها هستیم و خبرنگاران رسانه ها نیز به روابط عمومی به عنوان یک منبع اصلی کسب اطلاعات نگاه می کنند.

امروزه وظیفه روابط عمومی ها صرفاً اطلاع رسانی نیست بلکه به طور جدی وارد عرصه اطلاع یابی هم شده اند و اگر اطلاع یابی به نحو مطلوبی صورت نگیرد، اعتماد بین افکار عمومی و مخاطبان شهرداری ها  در زمینه اطلاع رسانی اتفاق نخواهد افتاد. اطلاع رسانی و اطلاع یابی در سالهای اخیر در قالب سامانه های ارتباطات مردمی و ایجاد پرتال ها و سامانه های اطلاع رسانی با هدف توسعه نظام ارتباطات مردمی در روابط عمومی ها توسعه یافته اند که البته باید در نهایت به گفت و گوی دو سویه، برابر، مردم مدار و غیر تبلیغاتی میان مردم و مدیران و مشارکت واقعی و معنادار شهروندان در اداره امور مربوط به خود، منتهی شود. ضمن اینکه روابط عمومی ها باید از ویژگی های شهروندان امروزی در عرصه ارتباطات که حاصل بهره‌گیری نوین از اینترنت در قالب شبکه‌های اجتماعی است، بخوبی آگاه باشند زیرا آنها در تولید پیام در کنار رسانه ها و روابط عمومی ها بر فعالیت های آنها تاثیرگذارند و اگر روابط عمومی‌ها در این فضا حضور موثر و آگاهانه نداشته باشند، مردم و مخاطب را از دست می‌دهند.

از طرفی تاثیر روابط عمومی شهرداری ها در پدید آمدن یک فضای سالم اطلاع رسانی در شهرها و کل جامعه به دلیل کارکردهای آن ها در تولید اطلاعات و ارسال آن به جامعه و ارتباط مستمر آن ها با خبرنگاران و عموم شهروندان به ویژه پس از تحقق جامعه اطلاعاتی و فراگیر شدن رسانه ها بسیار زیاد است و بدون شک در صورت وجود این فضای سالم اطلاع رسانی است که شهروندان می توانند با اعتماد و اطمینان بیشتری نسبت به شهرداری ها در برنامه های آنان مشارکت فعال داشته باشند و روابط عمومی شهرداریها به دلیل ماهیت آن،که شاید بیش از سایر سازمان ها با مردم سر و کار دارند، نیازمند ایجاد اعتماد و اطمینان سازی با شهروندان می باشند.

با توجه به موارد فوق و در یک جمع بندی اجمالی می توان اهم اولویتهای کاری و انتظارات از روابط عمومی شهرداری ها را در موارد زیر طبقه بندی کرد:

1-  معرفی مستمر اقدامات و برنامه های متنوع شهرداری به شهروندان و سازمان ها و تفسیر اهداف آن به مردم و سایرسازمانها از طریق حضور در رسانه ها و فضاهای مجازی موجود.

2-  انعکاس دیدگاههای مردم، سازمان ها و نخبگان به داخل شهرداری و تفسیر آن ها برای مدیران شهری با هدف توجه به آنها در برنامه ریزی های آینده شهرداری.

3- کمک به شهردار و شورای شهر در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری استراتژیک شهرداری با توجه به اطلاعات بدست آمده از بررسی رسانه ها و نگرش های موجود در افکار عمومی.

4-  انجام اقدامات لازم در جهت ایجاد طرز تلقی و تصویر مثبت و مقبول از شهرداری و اقدامات و برنامه ها و طرح های آن.

5- زمینه سازی برای تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد شهروندان به مدیریت شهری و فعالیت های شهرداری ها.

6- زمینه سازی برای تقویت و نهادینه شدن مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها.

7-تلاش برای ارتقای فرهنگ شهرنشینی از طریق آموزش های شهروندی موثر و فراگیر و بهره گیری از ظرفیتهای رسانه ها در این موضوع.

 8- معرفی ابعاد مختلف مدیریت شهری و شهرداری به جامعه زیرا با توجه به توسعه شهرنشینی سالهای اخیر و افزایش انتظارات و تقاضاهای مردم و سازمان ها؛ فعالیت های این عرصه و نحوه خدمت رسانی در آن دچار تغییرات گسترده ای شده و مفاهیم جدیدی مطرح گشته و مدیریت شهری برای اداره موفق شهر نیازمند نیروهای متخصص، قوانین و مقررات جدید، تجهیزات جدید، منابع مالی جدید، جلب سرمایه های بخش خصوصی، دیپلماسی شهری کارامد و همفکری مستمر با دولت، مجلس، قوه قضائیه، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و دانش بنیان و ... است.

9-  فراهم آوردن زمینه لازم برای اجرای وظایف جدید شهرداری ها در حوزه های مختلف با جلب مشارکت شهروندان، سازمان ها و دستگاه ها از طریق تولید اخبار، گزارش ها، مقالات تخصصی، مصاحبه با متخصصان و صاحب نظران، اجرای برنامه های آموزش شهروندی و فرهنگ سازی.

این یادداشت در سایت کاوشگران روابط عمومی نشانی زیر درج شده است.

http://www.prr.ir/page/14626/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88/

کورش میرسعیدی

کارشناس ارتباطات

/ 2 نظر / 361 بازدید
وبسايت اصفهان من بزرگترين نيازمنديهاي رايگان کشور

خوشحال ميشم به منم سر بزني! يک سيستم وبلاگ دهي جديد را باش آشنا شدم امکانات خوبي داره اونجا هم ميتوني وبلاگ بزني پارس بلاگ دات ايکس واي زد parsblog دات ايکس واي زد parsblog دات xyz [گل][گل] -------------------------------حالا چند تا آگهي بازرگاني-------------------- تبديل وب لاگ شما وبلاگنويس محترم به يک وب سايت با کمترين هزينه هاست رايگان يک ساله هديه من به شما شما فقط هزينه ثبت دامين مورد نظر خود را براي يک سال بدهيد و هاستينگ رايگان داشته باشيد براي کسب اطلاعات بيشتر با اي دي من در تلگرام مکاتبه کنيد @updap -------------------------------------------- بزرگترين آپلود سنتر براي ايرانيان امکان کسب در امد روزانه از تعداد دانلود فايل هاي شما همين الان با مراجعه به وب سايت زير اکانت خود را بسازيد updap دات کام آپ دپ دات کام ---------------------------------------------------------- يک سايت رايگان براي ارسال آگهي هاي شما بزرگترين سيستم نيازمنديهاي رايگان ايران همين الان آگهي خود را منتشر کنيد esfahan.me

وبسايت اصفهان من بزرگترين نيازمنديهاي رايگان کشور

خوشحال ميشم به منم سر بزني! يک سيستم وبلاگ دهي جديد را باش آشنا شدم امکانات خوبي داره اونجا هم ميتوني وبلاگ بزني پارس بلاگ دات ايکس واي زد parsblog دات ايکس واي زد parsblog دات xyz [گل][گل] -------------------------------حالا چند تا آگهي بازرگاني-------------------- تبديل وب لاگ شما وبلاگنويس محترم به يک وب سايت با کمترين هزينه هاست رايگان يک ساله هديه من به شما شما فقط هزينه ثبت دامين مورد نظر خود را براي يک سال بدهيد و هاستينگ رايگان داشته باشيد براي کسب اطلاعات بيشتر با اي دي من در تلگرام مکاتبه کنيد @updap -------------------------------------------- بزرگترين آپلود سنتر براي ايرانيان امکان کسب در امد روزانه از تعداد دانلود فايل هاي شما همين الان با مراجعه به وب سايت زير اکانت خود را بسازيد updap دات کام آپ دپ دات کام ---------------------------------------------------------- يک سايت رايگان براي ارسال آگهي هاي شما بزرگترين سيستم نيازمنديهاي رايگان ايران همين الان آگهي خود را منتشر کنيد esfahan.me