باید ها و نبایدهای کارکرد رسانه ها در جوامع

اگر ما از دور به رسانه های خبری نگاه کنیم ،آنها چه توانائی ها و قدرتی می توانند داشته باشند و چه کارهائی را نمی توانند انجام دهند ؟

 

الف :جایگاه و نقش رسانه های خبری در جامعه (انتظارات ما از رسانه ها):

1-رسانه ها می توانند نمونه و بازتابی از نظام سیاسی،اقتصادی وفرهنگی جامعه باشند.

2-رسانه ها می توانند نمونه و بازتابی ازفضا و محیط و جو فرهنگی حاکم بر آن جامعه باشند.

3-رسانه ها نمونه ای از ارتباط و سخن وری وتبادل نظر بین سیاستمداران،سیاستگذاران و دولتمردان یک کشور است.

4-رسانه ها نموداری از علائق و سلیقه های غالب بر اذهان مردم یک جامعه است.

5-رسانه ها می توانند نمونه ای از ارزش های اجتماعی و اقتصادی کشورها باشند.

6-رسانه ها می توانند نموداری از وسعت و عمق تحلیل و تفسیر مسائل روز جامعه باشند.

7-رسانه ها نموداری هستند از آنچه در جامعه وجود دارد و در حال رخ دادن است و نه ملزوما نموداری از آنچه که باید در جوامع باشد.چون رسانه ها نمی توانند هر اتفاقی را انعکاس دهند.

8-رسانه ها نمودار و بازتابی از تعامل و رابطه دوسویه میان هنر ، ادبیات ، زبان و خرده فرهنگ ها و مسائل سیاسی،اجتماعی،اقتصادی یک جامعه است.

9-رسانه ها می تواند برای افراد،گروهها وسازمانها اعتبار و مشروعیت ظاهری ایجاد نماید یا این اعتبار و مشروعیت را از انها بگیرد.

10-رسانه ها می توانند تصاویری از ابعاد مختلف مسائل کشورهای دیگر و جهان را ارائه دهند ولی این تصاویر لزوما تمامی زوایای آنچه در خارج اتفاق می افتد را بازگو نمی کند.

 

ب:رسانه های خبری چه کارهائی در جوامع نمی توانند انجام دهند :

1-رسانه ها لزوما آئینه تمام قد افکار و عقاید عمومی جامعه نیستند. (رسانه ها قسمتهائی از افکار وعقاید جوامع را منعکس می نمایند نه تمامی آن)

2-رسانه ها نمونه ای است از انچه اتفاق افتاده نه همه آنچه اتفاق افتاده.

3-رسانه بی طرف مطلق وجود ندارد. (بی طرفی به صورت علمی،روانشناسی و جامعه شناسی و از جنبه فلسفی در نهاد بشرنیست)

4-رسانه ها الزاما مهمترین منبع خبر و تحلیل و تفسیر اخبار نیستند. (برخی مواقع مهمترین منبع تفسیر و تحلیل، ارتباطات سنتی و شفاهی است .

 

/ 1 نظر / 44 بازدید
زهره ابراهیمی آزاد

سلام استاد ، خسته نباشید : مطالب وبلاگتون مثل جزوه هاتون مختصر و کاملا مفیده، ادای دینتان به رشته علوم ارتباطات و اجتماعی قابل ستایش است ، ایکاش مطالبی جهت بیشتر شدن اطلاعات عمومیمان کنار مطالب علمی درخصوص این رشته یا اگر کتاب خاصی وجود دارد یا مقاله خارجی در سایتی وجود دارد که کنار درس به دردمون می خوره هم در وبلاگتون معرفی کنید مثل کتاب " ماچگونه ما شدیم - دکتر زیبا کلام " که هربار میخوانم تازگی دارد. متشکرم درضمن می خواستم از ادای دینتان به دکتر علی شریعتی تشکر کنم . واقعاً نمی دانم چند سال دیگر باید طی شود تا افرادی مثل ایشان و شهید بهشتی و استاد مطهری در ایران ظهور کنند. افرادی که فقط انسانهای تک بعدی نبودند. کسانی که ایشان را کشتند جسم خاکی آنها را کشتند با روح بجا مانده در آثارشان چه می کنند. به قول نیچه : تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته شده اند و تفنگ های خالی برای پرکردن این تفنگ ها . از کسی که کتابخانه دارد و کتابهای زیادی می خواند نباید هراسید از کسی باید ترسید که فقط یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد .